Medlemsinfo

 

 

Här kan du läsa om hur du blir medlem i GBVC och vilka olika slags medlemskap vi har. Vi berättar också vad man har rätt till som medlem, samt vad man har för ansvar.

Typer av medlemskap för 2020

Medlemskapsavgifter betalas till bankgiro 425-4413. Var vänlig att uppge namn vid inbetalningen. I samband med inbetalning skall personnummer, namn, adress, mejladress samt telefonnummer e-postas till info@gbvc.org för alla medlemskap. Uppge även vilken aktivitetsgrupp ni önskar tillhöra. Se även nedan om hur vi behandlar personuppgifter.

Enkelt Medlemskap
 • Avgift 100 kr 

 • Medlemskap för 1 person under 2020 i föreningen 

Träning/Tävlingsmedlemskap 
 • Avgift vuxna 1600 kr. Efter 1 augusti rabatteras avgiften till 800 Kr. Med vuxen avses det år man fyller 18 år.

 • Avgift barn/ungdom 800 kr. Efter 1 augusti rabatteras avgiften till 400 Kr. Med barn/ungdom avses till och med det år man fyller 17 år.

 • Träning med egen bensin som tas med i plastdunk. 

 • Tävlingslicens kommer lösas av klubben för 2020 om träning bedrivs på vår anläggning eller om medlemmen önskar ha tävlingslicens (Om medlemmen kan uppvisa licens från annan klubb kommer vi inte lösa licens.)

 • Rätt att låta kompis prova på vid 2 tillfällen med egen bensin efter erlagd medlemsavgift om det inte stör andra medlemmars träning. (Man kan inte få mer an 2 tillfällen genom att nyttja flera medlemmar.)

 • Skyldighet att rätta sig efter åktidsbestämmelser och följa turordningssystemet

 • Personer som är 18 år eller äldre skall tillhöra och vara aktiv i minst en aktivitetsgrupp. För medlemmar som är yngre än 18 år har målsman ansvar att se till att träningsmedlemskapets förpliktelser uppfylls. 

 • Personer som är 18 år eller äldre skall hjälpa till vid klubbens arbetsdagar. För medlemmar som är yngre än 18 år har målsman ansvar att se till att träningsmedlemskapets förpliktelser uppfylls. 

 • Personer som är 18 år eller äldre skall hjälpa till vid tävlingar arrangerande av klubben. För medlemmar som är yngre än 18 år har målsman ansvar att se till att träningsmedlemskapets förpliktelser uppfylls. 

Träning/Tävlingsmedlemskap familj 
 • Avgift 2400 kr. Medlemskap för 4 namngivna familjemedlemmar.

 • Fler familjemedlemmar utöver dom 4 första kan köpas till för en kostnad av 300 kr per extra familjemedlem.

 • Träning med egen bensin för de namngivna familjemedlemmarna. 

 • Tävlingslicens kommer lösas av klubben för 2020 om träning bedrivs på vår anläggning eller om medlemmen önskar ha tävlingslicens. (Om medlemmen kan uppvisa licens från annan klubb kommer vi inte lösa licens). 

 • Rätt att låta kompis prova på vid 2 tillfällen med egen bensin efter erlagd medlemsavgift om det inte stör andra medlemmars träning. (Man kan inte få mer an 2 tillfällen genom att nyttja flera medlemmar.) 

 • Skyldighet att rätta sig efter åktidsbestämmelser och följa turordningssystemet. 

 • Personer som är 18 år eller äldre skall tillhöra och vara aktiv i minst en aktivitetsgrupp. För medlemmar som är yngre än 18 år har målsman ansvar att se till att träningsmedlemskapets förpliktelser uppfylls. 

 • Personer som är 18 år eller äldre skall hjälpa till vid klubbens arbetsdagar. För medlemmar som är yngre än 18 år har målsman ansvar att se till att träningsmedlemskapets förpliktelser uppfylls. 

 • Personer som är 18 år eller äldre skall hjälpa till vid tävlingar arrangerande av klubben. För medlemmar som är yngre än 18 år har målsman ansvar att se till att träningsmedlemskapets förpliktelser uppfylls. 

 • Klubbens styrelse har rätt att neka familjemedlemskap om inte sambo eller familjeband kan visas på ett av styrelsen trovärdigt sätt. 

Prova-på åkning (drop-in åkning) 
 • Avgift 300 kr 

 • Kan endast köpas på prova-på tillfällen eller vid ett annat överenskommet tillfälle med klubben. 

 • Det ingår enkelt medlemskap i föreningen om det inte finns sen tidigare för det aktuella året. 

 • Ett prova-på åk om cirka 15 minuter ingår 

 • Utrustning kan lånas av klubben 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter ni skickar till oss i samband med registrering av klubbmedlemskap kommer endast att användas för att skicka ut information kring föreningens verksamhet, för att registrera tävlingslicenser och tävlingsresultat, samt för att registrera den enskilde medlemmen i IdrottOnline, idrottsrörelsens gemensamma verksamhetsstöd. Se detaljerad information i GBVC integritetspolicy. Här beskrivs utförligt hur och varför personuppgifter sparas, samt vilka rättigheter den enskilde personen har.

Har du frågor om hur vi behandlar personuppgifter eller vill få dina uppgifter ändrade eller raderade, kontakta oss på e-post info@gbvc.org.

I GBVC integritetspolicy beskrivs utförligt hur och varför personuppgifter sparas, samt vilka rättigheter den enskilde personen har.

 • Facebook Clean
 • Twitter Clean
 • Google Clean
 • YouTube Clean

© 2023 by Maverick Aviation.

Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now